Huishoudelijke hulp

Hulp in het huishouden voor mantelzorgers
Mantelzorgers in de gemeente Sint-Michielsgestel kunnen tegen een fikse korting huishoudelijke hulp thuis krijgen, want de gemeente Sint-Michielsgestel  heeft een nieuwe regeling ontworpen voor Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers.

Wie kan hiervan gebruik maken?
Mantelzorgers die langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week zorgen voor iemand die ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is, kunnen van de HHM gebruik maken, als je tenminste als mantelzorger geregistreerd staat bij BINT. Per hulpbehoevende is er sprake van één centrale mantelzorger. In eerste instantie kunt u een jaar gebruik maken van de HHM. Als er  na een jaar sprake is van aantoonbare overbelasting kan de HHM met een jaar verlengd worden. Daarna wordt er opnieuw bekeken of deze ondersteuning nog nodig is.  

Hoeveel uur en wat kost het?

Mantelzorgers kunnen maximaal twee uur per week huishoudelijke hulp  inzetten op hun eigen adres. De kosten per uur bedragen €7,50.  U rekent dit zelf af met de zorgaanbieder. U hoeft geen eigen bijdrage aan het CAK te betalen en de kosten zijn niet hoger dan €7,50 per uur. Gebruikt u elke week twee uur dan kost u dat per week dus €15,00. De huishoudelijke hulp wordt verleend door een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente. Voor Sint-Michielsgestel zijn dat Zorggroep Elde, T-zorg, IVT-Zorg en Actief Zorg.  

Hoe vraagt u huishoudelijk hulp voor mantelzorgers aan?

Komt u in aanmerking en wilt u gebruik maken van deze hulp, dan kunt u een aanvraag indienen bij Bint: 073-5515432 info@bintwelzijn.nl

Hieronder kunt u de aanvraagformulieren downloaden: 

Formulier mantelzorgverklaring

Formulier Ervaren Druk door Informele Zorg

Informatie Hulp bij het huishouden; ondersteuning op maat

Informatie Huishoudelijke Hulp v Mantelzorgers