Meer Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een vader, moeder, broer of zus die een lichamelijke of geestelijke chronische ziekte of beperking heeft, of een ouder die verslaafd is aan alcohol of drugs. Hoewel ze in veel gevallen niet de hoofd-mantelzorger zijn, dragen zij vaak bij aan zorg- en huishoudelijke taken. Daarnaast maken zij zich zorgen over de situatie thuis en komen vaak zorg te kort door de bestaande gezinssituatie.

Dus:
is er bij jou thuis iemand langdurig ziek of gehandicapt en moet je daarom thuis vaak meehelpen?  Dan ben jij een jonge mantelzorger, want in al deze situaties groei je op met iemand die zorg nodig heeft.


Geef aan wanneer het teveel is
Misschien kunnen mensen in je omgeving sommige taken van je overnemen. Dat is niet egoïstisch, maar nodig om het vol te houden.

Zoek steun
Bij Bint kun je terecht met vragen over je situatie. Bel voor meer info naar 073-5515432 of mail naar info@bintwelzijn.nl.
Je kunt ook contact opnemen met www.mezzo.nl/mantelzorglijn.

Deel je zorg
Praat met iemand die je vertrouwt over je thuissituatie.

Bespreek het op school
Vertel aan je mentor of vertrouwenspersoon over je thuissituatie. Docenten begrijpen het dan beter als je je huiswerk een keer niet af hebt, te laat op school bent of met je gedachten niet bij de les bent.

Blijf leuke dingen doen
Ga lekker sporten en blijf met vrienden afspreken. Zo heb je afleiding en sta je er niet alleen voor. Tijd voor jezelf is heel belangrijk!

Zoek informatie
Is iets niet duidelijk over de ziekte of handicap? Stel je vraag aan je familie of een professional. Dit kan je geruststellen.