Klankbordgroep Eenzaamheid

De Klankbordgroep Eenzaamheid is een groep van professionals en burgers met verschillende achtergronden (psychiatrie, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking e.d..). Samen proberen zij de eenzaamheid binnen de gemeente Sint-Michielsgestel terug te dringen.

De Klankbordgroep Eenzaamheid zet zich in voor alle mensen die eenzaam zijn of eenzaam dreigen te raken. Deze groep wil mensen bewust maken van de kleine dingen die iedereen zou kunnen doen om een ander het gevoel te geven gezien te worden. Naast aandacht voor het thema zijn er ook activiteiten van de klankbordgroep, zoals het samen koken in Berlicum en daarna gezellig samen de maaltijd gebruiken  aan één grote tafel.

Eenzaamheid is iets van alle tijden, maar gelukkig komt er steeds meer aandacht voor. 
Bij eenzaamheid denken mensen al snel aan kwetsbare mensen zoals ouderen die veel alleen zitten door het wegvallen van partner en vrienden of kennissen. 
Maar denk ook eens aan een alleenstaande moeder die thuis komt te zitten met een baby terwijl de rest van haar sociale netwerk gewoon door  gaat. Of een  werkende man die geen aansluiting kan vinden bij zijn collega’s en weinig contacten naast zijn werk heeft
Ook mensen met een verstandelijke beperking blijken dubbel zoveel kans te hebben om eenzaam te worden dan hun leeftijdsgenoten zonder beperking.

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft het ouderenwerk de opdracht gegeven om mensen met elkaar en met hun omgeving te verbinden en met activiteiten, hulpverleners en diensten.
Daarom zijn er allerlei activiteiten opgezet en initiatieven gesteund om het voor iedereen eenvoudiger te maken deel te nemen aan de samenleving en zich weer verbonden te kunnen voelen. Dit met als doel het terugdringen van eenzaamheidsgevoelens onder de inwoners van onze gemeente.

Wat doet de Klankbordgroep Eenzaamheid?
• Eenzaamheid zichtbaar maken middels een campagne met posters en kaarten.
• Het actief bezoeken van verschillende markten en opendagen.
• Eenzaamheid een stem geven binnen de gemeenteraad.
• Vrijwilligers trainen op het signaleren van eenzaamheid
• Projecten opzetten die ‘meedoen’ stimuleren (Kijk bij de activiteiten en de projecten op deze site.)

Heeft u vragen over eenzaamheid, heeft u een goed idee, wilt u zich inzetten tegen eenzaamheid of wilt u meer weten over de klankbordgroep? Neem gerust contact op via Bint op telefoonnummer: 073-5515432