NT2 Taalgroep Bint

Voor iedereen, die om de een of andere reden niet aan het inburgeringsprogramma mee kon doen en voor diegenen die ingeburgerd zijn, maar toch de Nederlandse taal op A2 niveau niet voldoende beheersen.

In een kleine groep wordt vooral veel aandacht besteed aan spreken, luisteren en begrijpend lezen. Ook met grammatica en het maken van goede zinnen wordt geoefend.
Daarbij doen we ook leuke taalspelletjes, een ontspannen manier om je woordenschat te vergroten. Bovendien is het gezellig en motiverend om samen actief met de taal bezig te zijn.

Er is nog plaats op de maandagmiddag, wekelijks van 13.30 uur - 15.30 uur, dus meld je aan bij Bint (073 5515432) of loop op maandagmiddag even binnen.