Sociaal Beheer

Bint zorgt voor het sociaal beheer en sociaal culturele activiteiten o.a. samen met Buurtsport en helpt met praktische zaken die nieuwe Nederlanders tegenkomen in het dagelijks leven, zoals vragen over wonen, werk, zorg, financiën en regelingen.

De sociaal werker van Bint is bereikbaar tijdens kantooruren en is regelmatig op de tijdelijke locatie in het Marthagebouw van Kentalis,  stelt samen met de nieuwe Nederlander een activiteitenplan op en bespreekt zijn toekomstplannen m.b.t. opleiding en (vrijwilligers)werk.
Vervolgens helpt de sociaal werker van Bint met het leggen van contacten voor een werkervaringsplaats. 
Ook kan Bint zo nodig ondersteunen bij een introductie in de wijk.