Voorbeelden wijkgericht werken

Bint Wijkgericht werk organiseert wijkbijeenkomsten in de wijken, waar aan wijkbewoners wordt gevraagd mee te denken over de verbetering van de leefbaarheid in hun wijk. Wat zijn hun wensen, ideeën en hun persoonlijke bijdrage daaraan?
Ontmoeting en verbinding staan hierbij voor wijkbewoners standaard op 1.

Vanuit deze ontmoeting ontstaan veel mooie en goede wijkinitiatieven.
Voorbeelden van deze wijkinitiatieven zijn:

Gestel Oost

In Gestel Oost werd na de organisatie van een wijkavond WijkPlein opgezet. WijkPlein huisvest in een oude basisschool en organiseert activiteiten voor en door wijkbewoners. Inmiddels zijn de de volgende initiatieven gerealiseerd: een Wijkdag, inloop, preventieteam, buurtmoestuin, mozaïekgroep, speelgoed- en kledingbeurs, Repaircafé, Kledingbank, Verkeersgroep, handwerkclub en Samen koken, samen eten en Dorpstafel.

Den Dungen

Na een wijkavond is hier naar voorbeeld van het initiatief van Met elkaar voor Mekaar in Berlicum een Dorpstafel. Hier worden vraag & aanbod van burgerdiensten op elkaar worden afgestemd.

Gemonde

In Gemonde is ook een Dorpstafel gestart. Deze Dorpstafel fungeert ook als vindplaats voor vraag en aanbod van burgerdiensten. Maar daar naast organiseren zij ook lezingen, informatie-ochtenden en een RepairCafé.   Ook is er een Vervoersdienst in Gemonde opgezet.

Gestel West

In de wijken Theereheide, Hazenakkers en Halder (Gestel West) is een werkgroep wijkinitiatieven gestart. De eerste activiteiten zijn het opzetten van een nieuwsbrief voor de wijk om de communicatie in de wijk op gang te brengen, een volledige dekking van de whatsapp-groepen bewerkstelligen en andere nieuwe initiatieven in gang brengen. Inmiddels heeft men in gemeenschapshuis De Huif een inloop met eigen entree gerealiseerd voor de wijk.

Samenwerking initiatieven

Gezamenlijk met alle Dorpstafels is een interactieve website opgezet om ook digitaal vraag & aanbod op elkaar af te stemmen.
Het opbouwwerk is ook betrokken bij de leefbaarheidsprojecten in Berlicum (Driezeeg) en Sint-Michielsgestel (Regent Bannenbergstraat) waarbij samen met gemeente en woningcorporaties de leefbaarheid samen met de bewoners verbeterd wordt.

Succesfactor

De mate van succes in al deze projecten is direct gekoppeld aan eigenaarschap, zelfbeheer, samen brengen van gelijkgestemden en ondersteuning & motivatie bij wijkbewoners. En altijd wordt er aangegeven dat wijkbewoners het wel zelf moeten doen! Uiteraard ondersteund door het opbouwwerk. We merken dat er onder wijkbewoners een enorme potentie is om met elkaar dingen te organiseren en voor elkaar te krijgen. Het is een kwestie van die potentie aan te boren en in goed banen te leiden.