DSC 0189

WijkPleinen

Het begon met een leegstaande basisschool waar een aantal wijkbewoners in 2014 gebruik van mochten maken voor het Wijkplein Gestel Oost.

Bint organiseerde een inloopavond, vanuit daar is het Wijkplein uitgegroeid tot wat het nu is.  ‘Er ontstaan steeds nieuwe initiatieven onder de mensen die hier komen, het begon met het opknappen en gezelliger maken van het pand. Nu lopen er vele activiteiten,’ vertelt Angelique, vrijwilliger bij het wijkteam. Margot is in november 2017 vanuit een wijkavond gestart met het Wijkplein Theereheide West in het voormalige politiebureau. ‘Beide wijkpleinen hebben een eigen identiteit, maar zoeken ook de verbinding. Iedereen kan binnen lopen. Het is een ontmoetingsplek voor en door burgers uit de wijk. Het valt of staat met hun enthousiasme; zij dragen ideeën aan en gaan dat organiseren, wij faciliteren alleen.’  Voorbeelden van initiatieven die bij Wijkplein-Oost zijn ontstaan zijn: de moestuin, de buurtpreventie, de schoonmaakploeg, de kledingbank, het repaircafé en een terras bij mooi weer. Ook wordt er veel jongerenwerk gedaan. ‘Zij dragen zelf initiatieven aan; zij hangen graag samen, poulen of kijken tv. Ook worden er thema-avonden georganiseerd.  ‘Doordat oud en jong in hetzelfde pand zitten, zie je dat zij zich mengen en deelnemen aan elkaars activiteiten,’ aldus Margot. ‘Het is mooi om te zien hoe totaal verschillende mensen elkaar ontmoeten, hoe daar iets ontstaat, hoe mensen elkaar helpen en hoe trots ze daar vervolgens zelf op zijn.’
Margot en Angelique zijn beide vrijwilligers die de Wijkpleinen coördineren.  Bint heeft hen geholpen de Wijkpleinen op te zetten en fungeert nu nog als vangnet voor eventuele vragen. ‘Door de wijkpleinen komen mensen hun huis uit, delen samen dingen, helpen elkaar, lachen samen, zijn weer zinvol bezig en voelen zich gewaardeerd.
Wij worden op onze beurt betaald door de glimlach,’ aldus Angelique en Margot.