mantelzorg

Meer Mantelzorg

Mantelzorg

1 op de 4 Nederlanders is mantelzorger! U bent bijvoorbeeld mantelzorger wanneer u zorgt voor:

  • uw ouder die dementerende is,
  • uw kind dat gehandicapt is,
  • uw partner die een herseninfarct heeft gehad,
  • uw broer of zus die een psychische ziekte heeft.

Er zijn ook jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. 1 op de 11 kinderen heeft in de thuissituatie iemand die extra zorg nodig heeft. Die situatie kan een gezonde ontwikkeling van jonge mantelzorgers in de weg staan.

Het lijkt zo simpel. Iemand met wie je een band hebt, wordt ziek of hulpbehoevend. Je vindt het de gewoonste zaak van de wereld om dan in te springen. Het is eigen aan mantelzorgers om de hulp die ze bieden, als vanzelfsprekend te beschouwen. Het overkomt je gewoon. Zo simpel is het…of toch niet? Het lijkt inderdaad heel gewoon, maar de praktijk is heel wat weerbarstiger. De zorg neemt vaak geleidelijk toe. Uiteindelijk staan mantelzorgers vaak dag en nacht paraat, soms jarenlang.

Mantelzorg is vaak moeilijk te combineren met een betaalde baan, ook de zorg voor het eigen gezin kan in de knel komen. Mantelzorgers vallen niet graag anderen lastig en doen vaak (te) laat een beroep op hulp. Zorg dat je al vroeg een beroep op ondersteuning doet. Dan kun je het langer volhouden. Ontdek bij Bint wat  Mantelzorgondersteuning voor u kan betekenen.

De sociaal werkers hebben ieder een aantal dorpskernen waarop zij de focus leggen. Zij  kunnen echter in alle kernen bij u op huisbezoek komen.

Sint-Michielsgestel en Gemonde: Lenie Schoones 06-13926810 l.schoones@bintwelzijn.nl

Den Dungen en Maaskantje: Lenie Schoones 06-13926810 l.schoones@bintwelzijn.nl

Berlicum & Middelrode: Vincent Gil-Toresano  06-51135002  v.giltoresano@bintwelzijn.nl

 

Belangrijke documenten t.a.v. mantelzorg om te downloaden!