iStock 518382900 klein

Meer Ouderen

Ouderen

Ouderenwerk Bint wil ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk, op een prettige manier, thuis te kunnen blijven wonen en is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel van 65 jaar en ouder.

Ouderenwerk Bint kan mensen op de volgende manieren ondersteunen:

  • informatiebijeenkomsten organiseren over relevante thema’s  
  • Individueel ondersteuning bieden en mensen activeren om zelf verandering in de situatie te brengen. Dit kan gaan over verschillende thema’s: rouwverwerking, mantelzorg, aanvragen van zorg, behoefte aan meer contacten en dergelijke
  • Ondersteunen bij zorgaanvragen 
  • Vraaggericht activiteiten organiseren voor ouderen 
  • Samen het netwerk in kaart brengen 
  • Ondersteunen bij gevoelens van eenzaamheid  
  • Inzetten van vrijwilligers voor gezelschap / vervoer /boodschappen en dergelijke

De sociaal werkers met de ouderen als aandachtsgebied hebben ieder een aantal dorpskernen waarop zij de focus leggen. Zij  kunnen echter in alle kernen bij u op huisbezoek komen.

Sint-Michielsgestel en Gemonde:

Edwin Voets 06-36501520 e.voets@bintwelzijn.nl
Lindsey Pardoel
l.pardoel@bintwelzijn.nl

Den Dungen en Maaskantje:

Maud Goossensen 06-23463176 m.goossensen@bintwelzijn.nl 
Marleen van der Kroef 06-27336872 m.vdkroef@bintwelzijn.nl

Berlicum & Middelrode:

Vincent Gil-Toresano 06-51135002  v.giltoresano@bintwelzijn.nl
Remco Aertse 06-39575100 r.aertse@bintwelzijn.nl