Project Achter de Voordeur

Project achter de voordeur is een huisbezoekproject voor mensen van 80 jaar en ouder uit de gemeente Sint-Michielsgestel. Ouderen blijven tegenwoordig steeds langer zelfstandig thuis wonen, maar hoe kijken senioren hier zelf tegen aan? Wat gaat goed? Wat zou beter kunnen en hoe kan Bint en de gemeente Sint-Michielsgestel hierin ondersteunen?

Vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid  komen op huisbezoek bij mensen van 80+ om vragen vroegtijdig op te vangen en te horen wat er speelt onder deze doelgroep.
In principe krijgen alle 80-jarigen in de gemeente een uitnodigingsbrief voor het project ‘achter de voordeur’

Omdat Bint voeling wil blijven houden met vragen en behoeften van (vraagverlegen) ouderen in de gemeente Sint-Michielsgestel is het project ‘achter de voordeur’ gestart. Per juli 2016 worden alle 80-jarigen uit de gemeente Sint-Michielsgestel benaderd  voor een huisbezoek.

Door deze huisbezoeken proberen de werkers van BINT  inzicht te krijgen in de volgende aandachtsgebieden:
gezondheid, zelfredzaamheid, sociale contacten, tijdsbesteding, mobiliteit en vervoer.
Deze bezoeken worden afgenomen door geschoolde vrijwilligers.
Door op de hoogte te blijven van de vragen en behoefte van deze ouderen kan het ouderenwerk beter aansluiten op diensten en activiteiten en kunnen zij optimaal en vraaggericht werken.

Hebt u behoefte aan een huisbezoek vanuit dit project, neemt u dan contact op met BINT via telefoonnummer 073-5515432 of via info@bintwelzijn.nl