iStock 181091570

Meer Wijkgericht werk

Wijkgericht werk

Het wijkgericht werk, onderdeel van het opbouwwerk, richt zich op signalen uit de wijken en buurten van wijk- en buurtbewoners, brengt deze in beeld en pakt het vervolgens samen met wijkbewoners aan.

Bij het wijkgericht werken blijven wijkbewoners eigenaar van hun signalen, wensen, behoeften en knelpunten.
Het opbouwwerk zorgt er voor dat ze zichtbaar en gebundeld worden, en brengt gelijkgestemden met elkaar in contact.
Vervolgens gaat het opbouwwerk samen met de wijkbewoners actief aan de slag om benoemde punten aan te pakken.
Het opbouwwerk stelt zich hierbij op als adviseur, ondersteuner, facilitator, motivator en maakt gebruik van zijn netwerk. Deze rol is bij de start intensiever en wordt langzaam afgebouwd met als uiteindelijk doel dat wijkbewoners op eigen benen kunnen staan.
Het opbouwwerk blijft altijd beschikbaar voor vragen om ondersteuning en het leggen van verbindingen.

Heeft u ideeën en of wensen?

Neem dan gerust contact met ons op. Samen kunnen we kijken hoe we vorm kunnen geven aan uw ideeën en wensen!
Mail naar: opbouwwerk@bintwelzijn.nl