MEE regio 's-Hertogenbosch

Beschrijving

MEE staat voor een samenleving waarin iedereen zo zelfstandig mogelijk meedoet. Ook mensen met een beperking. Samen met u zetten wij ons in voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen.

Over MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Dat doen we onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.
Een inclusieve samenleving

Een inclusieve samenleving is ons ideaal. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Meedoen is een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen gelijk worden behandeld en meetelt. MEE is er voor die mensen die hierin door hun beperking worden belemmerd.
Participatie is de basis voor inclusie

Net als iedereen willen ook mensen met een beperking van waarde zijn en hun talenten benutten. Ze willen meedoen in alle onderdelen van het leven. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. Mensen met een beperking willen grip op hun leven, zodat ze volwaardig kunnen meedoen. De een heeft hierbij meer behoefte aan ondersteuning dan de ander.
Geloof in eigen mogelijkheden

De samenleving is nog niet voldoende ingericht op mensen met een beperking. Hierin hebben wij een belangrijke maatschappelijke opdracht: wij zetten onze specifieke kennis van beperkingen in om lokale voorzieningen en instanties te versterken in het aanbod voor en de omgang met mensen met een beperking.

Door onze ondersteuning durven mensen met een beperking weer te geloven in hun eigen mogelijkheden. Door zelf keuzes te maken en de regie te voeren over hun leven wordt de kwaliteit van hun bestaan vergroot. Bovendien wordt door onze ondersteuning in veel gevallen een groter beroep op voorzieningen voorkomen of uitgesteld.

Bint geen logo beschikbaar

Organisatie: MEE regio 's-Hertogenbosch

http://www.meedemeentgroep.nl

Contactgegevens


mee@meedemeentgroep.nl
088-465 35 55