Verenigingen

Verenigingsondersteuning

De buurtsportcoaches ondersteunen verenigingen o.a. op het gebied van gezondheid, veiligheid en specifieke sport- en beweegvragen vanuit trainers, begeleiders en vrijwilligers.

Soorten van ondersteuning:

 • Ondersteunen van trainers en begeleiders in de praktische uitvoering d.m.v. tips die de kwaliteit en spelvreugde binnen een team zal verhogen.
 • Het actief inzetten, samen met verenigingen, op ledenwerving. Door o.a. het digitale sportplatform actief hiervoor in te zetten en verenigingen actief te ondersteunen in de werving van nieuwe leden.
 • Het organiseren van activiteiten en projecten i.s.m. met sportverenigingen voor diverse doelgroepen om bewegen binnen de woonomgeving en op school te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schoolsportolympiade, en de diverse workshops op de scholen en in de verschillende dorpskernen op pleintjes en speelveldjes.
 • Ook ondersteunen wij de verenigingen in het kader van diverse thema’s die gelden binnen het verenigingsleven. Zo organiseren wij 2 keer per jaar een sportcafé waar diverse actuele onderwerpen worden behandeld. Zo kun je denken o.a. denken aan onderwerpen als:
  • Een veilige sportomgeving
  • De rookvrije sportomgeving
  • De gezonde sportkantine
  • Hoe ga je als trainer en begeleider om met kinderen die een rugzakje hebben (ADHD, Autisme, etc.)
  • Positief coachen
  • Etc.
  • Ook ondersteunen en begeleiden wij mensen naar een passend beweegaanbod en de vereniging.

 

Mocht u meer informatie willen of heeft u een vraag neem dan contact op met:

 

Bas Bouwens

T:0622707519

E:b.bouwens@bintwelzijn.nl