17626448 1680962842208261 6692455085266011984 n

Kinderen 0-12 jaar

In de verschillende dorpskernen hebben wij verschillende activiteiten voor de kinderen onder en na schooltijd. Tevens ondersteunen wij de scholen door regelmatig met de schoolsportcoördinatoren te overleggen. Ook ondersteunen wij de scholen met een stukje gezondheid en kijken wij naar de motorische vaardigheden bij kinderen. Hieronder vind u wat wij zoal doen op de scholen in Sint-Michielsgestel.

Sjors Sportief

Ook stimuleren wij dat kinderen op een jonge leeftijd kennismaken met Sport en Bewegen om als kind een sport te zoeken die bij hem of haar past hebben we Sjors sportief

Kijk hier voor het aanbod van diverse sportverenigingen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel: https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?zoeken=&gemeente%5B%5D=24&doelgroepen%5B%5D=Voor+de+doelgroep

 

Wekelijks sportaanbod bij jou in de wijk

Wekelijks kunnen kinderen op diverse schoolpleintjes en in diverse gymzaaltjes binnen de gemeente Sint-Michielsgestel gratis sporten en spelen. Onder begeleiding van stagiaires van het KW1C sportacademie en de buurtsportcoaches van Bint Welzijn. Kinderen kunnen spelen met materiaal uit 1 van onze sport en spelcontainers maar ze kunnen ook deelnemen aan een georganiseerde activiteit tijdens plein sportief en/of sportinloop.

Deze activiteiten zijn gratis en hiervoor hoef je jezelf niet op te geven!

Dus heb je zin kom naar een van de schoolpleintjes en doe gezellig mee!

 

 

Plein Sportief

Plein Sportief is lekker spelen op het schoolplein.  Er worden laagdrempelige  en uitdagende sport en spelactiviteiten aan geboden voor kinderen van groep 1 tot en met 8.  Door middel van  “Plein sportief” leren kinderen grenzen te verleggen, sociale contacten aan te gaan en zullen verschillende motorische vaardigheden verder ontwikkeld worden. Kinderen krijgen spel ideeën naar wens aangeboden en worden gestimuleerd om ook zelf buiten te spelen. Ieder kind van de school en kinderen uit het dorp zijn van harte welkom om samen met ons te bewegen. Weten wanneer het plein sportief is bij jou op school of in het dorp, kijk dan bij activiteiten.

Sportinlopen

Sportinlopen worden speciaal georganiseerd voor kinderen van groep 6/7/8 basisonderwijs. Deze inlopen worden wekelijks gehouden in elke dorpskern in de diverse gymzalen. Hierbij worden verschillende sportactiviteiten aangeboden. De doelstellingen zijn vooral gericht op het sociale handelen van deze groep kinderen. Hierbij kijken wij naar hoe kinderen functioneren in een groep met leeftijdsgenoten in verschillende situaties, hoe zelfstandig zij kunnen werken, omgang met winst en verlies, voor zichzelf op kunnen komen en hoe werken zij samen in een team. Naast deze sociale vaardigheden is het vooral ook heel belangrijk voor deze doelgroep om op een toegankelijke manier te kunnen sporten met vrienden dichtbij huis.

Tussen schoolse activiteiten (TSO) 

Op diverse locaties worden er sport en spelactiviteiten aangeboden tijdens de schoolpauzes en tussen schoolse opvang. Deze activiteiten is een samenwerking tussen de lokale BSO instellingen zoals BSO Bolderburen en BSO Beertjeshuis en de basisscholen die vallen onder Skipos.

Schoolsportolympiade

Ruim 600 kinderen vanuit het basisonderwijs uit Sint-Michielsgestel, Gemonde en Den Dungen, Berlicum, Middelrode nemen jaarlijks deel aan de schoolsportolympiade waarbij fairplay en samen sporten centraal staan. En daarnaast werken diverse verenigingen belangeloos mee aan de schoolsportolympiade om zo kinderen kennis te laten maken met de verschillende sporten

Kennismakingslessen tijdens en na schooltijd

Jaarlijks worden er op de verenigingen en op de basisscholen veel kennismakingslessen georganiseerd. Dit zorgt enerzijds voor een positieve impuls van het aanbod tijdens de gymlessen en anderzijds zorgt dit voor reclame voor de vereniging direct bij de doelgroep in het kader van ledenwerving. Binnen de gemeente Sint-Michielsgestel wordt er gebruik gemaakt van Sjorssportief waar kinderen digitaal zich kunnen inschrijven voor een kennismakingsles bij een sportvereniging.

Verzorgen van gastlessen

Ook geven de buurtsportcoaches gastlessen binnen het basisonderwijs in het kader van pesten en weerbaarheid en samenwerken. Maar ook kan er een specifieke sportles worden aangeboden als een school hier behoefte aanheeft.

Kwaliteitsverbetering gymlessen basisscholen

Een van de taken van de buurtsportcoach onderwijs is het verhogen van de kwaliteit van de gymles binnen het basisonderwijs. Wij geven adviezen voor zowel de materialen en inhoudelijke invulling van de gymnastieklessen.

Nationale buitenspeeldag

Buurtsportcoaches geven ondersteuning aan wijk en schoolinitiatieven bij het organiseren van een buitenspeeldag op het schoolplein of in de buurt. Zo stimuleren we samen met de school dat buitenspelen heel erg leuk is en dat lekker bewegen buiten erg belangrijk is voor kinderen.