Voorwaarden deelname

Wanneer u het volledig ingevulde inschrijfformulier instuurt, wordt u ingeschreven voor de cursus/workshop of op de wachtlijst geplaatst

U verbindt zich bij inschrijving aan de volgende voorwaarden:

  • U schrijft in voor de gehele cursus/workshop, bij afmelding na inschrijving betaalt u € 25,- annuleringskosten
  • Bij afmelding na ontvangst van de uitnodiging bent u het volledige cursusgeld verschuldigd
  • Bij beëindiging of opzegging van de cursus gedurende het cursusseizoen blijft u lesgeld verschuldigd voor de gehele cursus, tenzij er ernstige onvoorziene omstandigheden zijn waarin Bint anders oordeelt,
  • In geval van teruggave van cursusgeld blijft u in ieder geval € 25,- annuleringskosten verschuldigd.
  • Bij inschrijvingen gedurende het seizoen betaalt u € 15,- administratiekosten en het aantal nog resterende lessen. 

Verder behoudt Bint zich het recht voor om de cursusduur aan te passen aan het aantal cursisten, bij aanvang van de cursus of indien de groepsgrootte tijdens het cursusseizoen terugloopt.
In de praktijk betekent dit voor de taalcursussen:
Vanaf 10 cursisten 30 lessen
           9 cursisten 29 lessen
           8 cursisten 28 lessen
           7 cursisten 27 lessen
           6 cursisten 26 lessen
           5 cursisten 25 lessen

Bovenstaande heeft geen gevolgen voor de prijs van uw cursus/workshop.
Aan de inhoud van het cursusboekje kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijzen zijn onder voorbehoud.