Cruijfcourt Leoni.png

Verenigingen

Verenigingsondersteuning

De buurtsportcoaches proberen met de georganiseerde activiteiten zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen om in beweging te komen én in beweging te blijven. Het promoten van het sport- en beweegaanbod en het stimuleren van deelname komt in veel activiteiten terug. Op school, in de buurt en via diverse initiatieven en evenementen. Ook jouw vereniging of sportaanbod kan hier een actieve rol in spelen.

Opzetten nieuwe sportmogelijkheden

Wellicht heb je het al wel bij andere verenigingen gezien. Tegenwoordig kennen we veel nieuwe vormen van sport. Soms zijn het sporten die speciaal voor een doelgroep worden gerealiseerd die dreigt af te haken bij jouw vereniging, bijvoorbeeld: Walking Football bij de voetbalverenigingen en TennisFit bij de tennisverenigingen. Maar het kunnen ook vernieuwende aanvullingen zijn, waardoor de vereniging toch ineens wel die ene doelgroep binnen krijgt. Denk hierbij maar eens aan Padel of Uniek Sporten. Wil je eens samen met de buurtsportcoach kijken welke kansen er voor jouw vereniging liggen? Neem dan contact met ons op.

Best practises

Best practises, dat klinkt wellicht een beetje raar?! Maar de buurtsportcoaches zien sportverenigingen in heel de omgeving, dus waarom het wiel steeds opnieuw uitvinden. Wat ergens anders goed werkt, kan met een paar aanpassingen misschien ook wel bij jouw vereniging passen. Nieuwsgierig geworden? Dan spreken we je graag!

Tot slot zijn nog diverse andere ondersteuningsmogelijkheden:

 • Ondersteunen van trainers en begeleiders in de praktische uitvoering d.m.v. tips die de kwaliteit en spelvreugde binnen een team zal verhogen.
 • Het actief inzetten, samen met verenigingen, op ledenwerving. Door o.a. het digitale sportplatform actief hiervoor in te zetten en verenigingen actief te ondersteunen in de werving van nieuwe leden.
 • Het organiseren van activiteiten en projecten i.s.m. met sportverenigingen voor diverse doelgroepen om bewegen binnen de woonomgeving en op school te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schoolsportolympiade, en de diverse workshops op de scholen en in de verschillende dorpskernen op pleintjes en speelveldjes.
 • Ook ondersteunen wij de verenigingen in het kader van diverse thema’s die gelden binnen het verenigingsleven. Zo organiseren wij 2 keer per jaar een sportcafé waar diverse actuele onderwerpen worden behandeld. Zo kun je onder andere denken aan onderwerpen als:
  • Een veilige sportomgeving
  • De rookvrije sportomgeving
  • De gezonde sportkantine
  • Hoe ga je als trainer en begeleider om met kinderen die een rugzakje hebben (ADHD, Autisme, etc.)
  • Positief coachen
  • Ook ondersteunen en begeleiden wij mensen naar een passend beweegaanbod.

Mocht u meer informatie willen of heeft u een vraag neem dan contact op met buurtsportcoach:

Bas Bouwens

T: 0622707519

E: b.bouwens@bintwelzijn.nl