Nederlandse taal nieuwkomers

Kun je om wat voor reden dan ook niet aan het inburgeringsprogramma meedoen? Of ben je al ingeburgerd, maar beheers je de Nederlandse taal op A2 niveau nog niet voldoende? Ben je nog bezig je voor te bereiden op het inburgeringsexamen en kun je nog wat extra hulp gebruiken? Dan is de taalgroep misschien wel wat voor jou!

In een kleine groep wordt vooral veel aandacht besteed aan spreken, luisteren, schrijven, begrijpend lezen en kennis van de Nederlandse maatschappij. Ook met grammatica en het maken van goede zinnen wordt geoefend. Leuke taalspelletjes doen is een ontspannen manier om je woordenschat te vergroten. Bovendien is het gezellig en motiverend om samen actief met de taal bezig te zijn.