MENU
sunset with sea beach 2

Na 7 jaar als directeur-bestuurder verlaat Rita v.d. Wouw Bint welzijn. Bij aanvang bij Bint had ze een duidelijke opdracht; de fusie van Partis, Mantelzorg en Ouderenwerk in goede banen leiden tot een brede welzijnsorganisatie met een duidelijke visie die midden in de samenleving staat.

Rita begon haar loopbaan als bezigheids- therapeute binnen de psychiatrie. Rita: “De essentie van mijn werk was en is altijd voor mij geweest dat mensen er altijd toe doen. Ik heb altijd een bijdrage willen geven aan een zin- vol bestaan voor mensen. Later ben ik op bestuurlijk niveau gaan werken in de algemene psychiatrie en jeugd- zorg, waarvan de laatste 9 jaar bij Herlaarhof. Een pittige periode waar enorme bezuinigingen doorgevoerd moesten worden en veel ont- slagen. Het bracht mij dat ik ging nadenken over een andere werk- plek naar mijn pensionering toe. Ik houd van bouwen aan nieuwe initiatieven, dat men- sen kunnen meedoen, er zijn voor kwetsbare mensen en van een functie met eindverantwoording. Toen ik de advertentie van Bint zag kwam dit allemaal bij elkaar. Een nieuwe werkomgeving in een sector die ik niet goed kende, maar met een duidelijke opdracht. Ik heb een prachtige tijd gehad waarin we de fusie met elkaar vorm gaven en verder professionaliseerden. Ik vond het heerlijk om te werken aan de gezamenlijke vorming van de visie, de onderlinge verbinding maar ook om juist beter met onze omgeving in contact te komen. We hebben een moeilijke tijd gehad toen we moesten bezuinigen, maar door goed in contact te blijven met de gemeente heb- ben we het belang van welzijn duidelijk kunnen maken. We hebben laten zien dat we wendbaar zijn, kunnen luisteren en in spelen op de vraag op wat er leeft in de wijken. Ik ben trots op het Bint team. Er heerst een mooie energie.”

Toekomst
Wat wil je meegeven aan de Gestelse samenleving? Rita: “In de afgelopen jaren zijn we in onze maatschappij geconfronteerd met wachtlijsten in de zorg, problemen met energie, oorlog en een steeds groter wordende groep ouderen. De vraag voor ons allemaal is hoe we dit gaan opvangen. Daarin zal welzijn meer dan tevoren een heel belangrijke rol spelen in het verbinden van mensen op wijk- en dorpsniveau. Vanuit ontmoeting ontstaat verbinding en vanuit verbinding ontstaat ondersteuning van el- kaar. Het ‘nabuurschap’ wordt in mijn ogen heel belangrijk. De samenwerking tussen wel- zijn, zorg en gemeente zal daar heel cruciaal in zijn en zal gericht moeten zijn op het faciliteren van ontmoeting en autonomie van zowel individuele als groepen mensen.” Wat ga je na Bint doen? Rita: “Ik heb het afgelopen jaar hier vaak over nagedacht. Lekker wat rustiger aan doen en een cursus meubelmaker volgen. Maar hoe dichterbij het komt, hoe meer ik twijfel of ik wel stil kan zitten. Tenslotte heb ik 48 jaar gewerkt intensief gewerkt en het waren altijd lange werkweken. Het zit niet in mij om op mijn lauweren te gaan rusten. Dus er is vast nog veel voor me in petto.”

Afscheid Directeur-Bestuurder Bint

24-april-2023