Vacature MFA

17/08/2018

Bestuursleden gezocht! Wie helpt mee richting te geven aan de exploitatie van de nieuwe MFA? Binnen de  gemeente Sint-Michielsgestel  zijn intensieve  voorbereidingen gaande om een Multi Functionele Accommodatie (MFA) in te richten in het huidige gemeentehuis. 
Dit wordt een plek waar inwoners gezamenlijk, sociaal culturele initiatieven, zorg & welzijn ontwikkelen en combineren. Het uitgangspunt hierbij is dat burgers zelf actief gaan participeren. Zelfstandig of in samenwerking met professionals en vrijwilligers.

 

De MFA zal hierbij onder meer huisvesting gaan bieden aan de bibliotheek, Bint en de Huif. De MFA (wat natuurlijk een werktitel is) wordt een plek voor iedereen en waar ontmoeten, verbinden, inspiratie en groei centraal zullen staan. Dit wordt onder andere neergezet in een breed sociaal, maatschappelijk en cultureel programma, gevormd door de betrokken organisaties en verenigingen die de MFA gaan gebruiken. Maar er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven die ontstaan door de mogelijkheden die de MFA kan bieden.
Afscheid van de Hortensiastraat
In de periode november 2018 en maart 2019 zullen geleidelijk de activiteiten die nu plaatsvinden op de Hortensiastraat verhuizen naar het gemeentehuis aan het Meanderplein. Stichting de Huif zal haar huidige werkzaamheden overbrengen naar de nieuwe MFA, waar ook een stichting verantwoordelijk zal zijn voor alle beheersactiviteiten ten behoeve van alle gebruikers van de MFA. Het huidige (interim) bestuur van de Huif heeft de wens geuit om haar focus te richten op het op correcte wijze afsluiten van de periode aan de Hortensiastraat. Daarna wenst zij haar taken te beëindigen. 

Bestuursleden gezocht!
Om deze reden zijn we op zoek naar gegadigden voor een nieuw bestuur van 3 tot 5 leden, die een actieve bijdrage willen leveren om de nieuwe MFA en haar beheersorganisatie tot een succes te maken. De dagelijkse leiding zal in handen komen te liggen van een nader aan te stellen manager, die met een team van bezoldigde krachten en vrijwilligers voor de gehele exploitatie zal zorgdragen. Van het beoogde bestuur wordt verwacht dat zij toetsend en adviserend zal acteren op zaken zoals kaders, beleid, financiën enzovoort. Daarbij wordt een meer proactieve en pragmatische ondersteuning in de beginfase gevraagd. We verwachten op termijn een gemiddelde inspanning van zo’n 4-8 uur per maand. 
Op wie richten we ons ?
We richten ons op betrokken inwoners van Sint-Michielsgestel e.o.
-          die graag willen bijdragen aan het vormgeven van de beheersorganisatie/stichting van de MFA;
-          die zich met frisse energie willen inzetten voor een optimaal gebruik van deze nieuwe accommodatie;
-          die tezamen een mooie vertegenwoordiging vormen van alle inwoners van Sint-Michielsgestel, waarbij er naar een mix wordt gestreefd van jong en oud van beide zijden van de Dommel;
-          die vrijwillig niet als vrijblijvend beschouwen.
We zoeken kandidaten met:
-          (bij voorkeur) bestuurlijke ervaring;
-          een brede maatschappelijke interesse;-
          gevoel voor (sociaal) ondernemerschap;
-          een pragmatische kijk op zaken.
Om transparant functioneren te bevorderen wordt als “harde eis” gesteld dat kandidaten voldoende afstand dienen te kennen van de activiteiten en/of gebruikers van de Huif in de huidige hoedanigheid en de MFA in de toekomstige situatie.
Wat bieden we?
De MFA zal een belangrijke en centrale rol moeten gaan spelen in onze gemeente. Een levendige plek voor echt iedereen, waar bewoners samenkomen.
Het beoogde bestuur krijgt de gelegenheid een bijdrage te leveren aan een nieuw initiatief in onze gemeente. De kans om actief het beleid (mede) te bepalen en hieraan invulling te geven.  Een frisse start met een nieuw te formeren samenstelling. Het betreft verder een onbezoldigde functie.
Interesse? Ben je geïnteresseerd om vanuit een bestuursfunctie bij te dragen aan dit initiatief? Dan zien we graag vóór 15 september 2018 je reactie tegemoet, voorzien van een korte motivatie.  Specifieke interesse of ervaringen in functies kunnen daarbij kenbaar worden gemaakt.  Richt je reactie aan: info@meanderplein.nl  Voor eventuele vragen kun je terecht bij Jan Goossens (06 25269081), Joost Kissels (06 51989799) of Anna Zwezerijnen (06 24765311).

 

Na 15 september zal een selectiecommissie de reacties beoordelen en binnen 2 weken in contact treden met de kandidaten. Beoogd wordt om eind oktober de formering te kunnen afronden.

 

Namens de MFA i.o.

Anna Zwezerijnen, communicatieadviseur

Jan Goossens, projectmanager MFA

Joost Kissels, kwartiermaker MFA