Opnamecriteria BeleefSMG

 

Organisaties, instellingen, praktijken, clubs, verenigingen en burgerinitiatieven die opgenomen worden in BeleefSMG dienen tenminste aan onderstaande richtlijnen te voldoen.

T.a.v. opname in club & organisaties:

 • De organisatie of initiatief werkt of is actief voor inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel.
 • De organisatie of initiatief is werkzaam of actief binnen het sociaal domein of ten bate van de publieke gezondheid.
 • De organisatie of initiatief is een non-profit organisatie
 • De organisatie of initiatief is ten behoeve van inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel.

T.a.v. opname in activiteitenagenda en Cursusaanbod:

 • De organisatie of initiatief richt zich op inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel.
 • De organisatie of initiatief organiseert in principe activiteiten en cursussen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Regionale non-profit organisaties die ook inwoners van de gemeente bedienen, kunnen ook activiteiten en cursussen ‘in de regio’ aanbieden.

De organisatie of initiatief:

 • verklaart te voldoen aan de opnamecriteria van BeleefSMG.
 • verklaart dat de aangeboden gegevens correct en volledig zijn.
 • is medeverantwoordelijkheid om de gegevens correct en volledig te houden.
  • is voor de redactie identificeerbaar en bereikbaar.

 BeleefSMG

 • beslist over wel/niet opname als bovenstaande  richtlijnen geen uitsluitsel geven.
 • heeft het recht om zonder voorafgaande berichtgeving en/of opgaaf van redenen te weigeren gegevens te plaatsen, dan wel gegevens te verwijderen indien de aanbieder niet (meer) voldoet aan bovenstaande richtlijnen.
 • heeft geen waardeoordelen ten aanzien van de aanbieder.