MENU
Folder formulierenbrigade nieuw

Over Ons

Raad van Toezicht Vacatures  -  Stage  -  ANBI  -  Contactgegevens  -  Jaarverslag Klachten  -  Nieuwsbrieven

  

Bint voor welzijn & ondersteuning is de brede welzijnsinstelling voor de gemeente Sint-Michielsgestel. De stichting stimuleert inwoners hun talenten in te zetten voor medeburgers en heeft extra aandacht voor kwetsbare groepen. De sociaal werkers van Bint zijn te vinden bij mensen thuis, in de gemeenschapshuizen, scholen, bij verenigingen, bij jongeren op straat of in het jongerencentrum.

Wij stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en het wijkgericht werken. Bij Bint zijn veel vrijwilligers betrokken en die zijn hard nodig om de maatschappelijke opdracht die wij van de gemeente hebben gekregen, te realiseren. Bint biedt onderdak aan; Jongerenwerk, Buurtsportwerk, Ouderenondersteuning, Mantelzorgondersteuning, Opbouwwerk, Cursussen, Vrijwilligerswerk en Nieuwe Nederlanders.

Logo missie

 

 Onze missie

Wij maken initiatieven mogelijk, stimuleren eigen regie en verbinden mensen met elkaar!

Logo visie

 

 Onze visie

Bint is er voor alle inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel. Bint stimuleert inwoners hun talenten in te zetten voor medeburgers en heeft extra aandacht voor kwetsbare burgers. 

Logo contact

 

Contactgegevens en info Bint welzijn & ondersteuning

Bezoekadres:
Meanderplein 3a
5271 GC Sint-Michielsgestel
073-5515432
email: info@bintwelzijn.nl

KvK nummer: 66165938
RSIN/Fi-nummer: 856423695
Bankrekeningnummer: NL51 RABO 01336 49229

Doelstelling van Bint:
Het ontwikkelen, bevorderen, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening en de uitvoering van zorgtaken in de meest ruime zin van het woord, in het bijzonder maatschappelijk werk, thuishulp, jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk, mantelzorg en sociaal cultureel werk.

Bestuurssamenstelling Bint:
Bestuurder & directeur: Ilja Arts

Beloningsbeleid Bint:
Bint beloont haar medewerkers conform de CAO-voorwaarden van CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 

naar boven 

 
naar boven

Logo raad

 

 Raad van toezicht

Leden Raad van Toezicht:
De heer drs. T.H.C. de Haas, voorzitter RvT

De heer drs. M. van den Hoeven , lid RvT

Mevrouw N.M.P. van Hooy, lid RvT
Mevrouw A.A.D.M. Verhoeven, lid RvT

De heer R.L. Keijzer, lid RvT

 

Directeur/bestuurder;
Mevrouw Ilja Arts 

Logo vacature

 

 Vacatures

Werken bij Bint Welzijn & Ondersteuning.

Dé welzijnsorganisatie in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Bint voor welzijn & ondersteuning is de welzijnsorganisatie voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Bint is er voor alle inwoners van de gemeente. Wij stimuleren mensen hun talenten in te zetten voor medeburgers. Voor kwetsbare groepen hebben we extra aandacht. Aan Bint zijn 13 sociaal werkers verbonden met welzijnstaken en 225 vrijwilligers.

Contact/vragen over vacatures kan via sollicitaties@bintwelzijn.nl / 073-5515432

Logo stage

 

Op zoek naar een stage?

Bint welzijn werkt graag met studenten die gemotiveerd zijn om het werkveld te ontdekken.
Van uitvoerende- tot meeloop stages, van MBO tot Universiteit, van de doelgroep jeugd tot ouderen, er zijn veel mogelijkheden en we kijken graag met je mee of jouw vraag past bij wat wij kunnen bieden.
Lijkt het je leuk om bij ons stage te lopen? 

Mail dan een motivatiebrief + CV naar info@bintwelzijn.nl
Voor vragen kun je contact opnemen via 073-5515432

Logo ANBI

 

ANBI status

Bint welzijn & ondersteuning is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat deze stichtingen geen schenk- of erfbelasting verschuldigd zijn over de bedragen die de stichting geschonken krijgt. Maar ook voor de schenker heeft die ANBI-status voordelen: u mag namelijk uw gift aan een ANBI-instelling in aftrek brengen voor de Inkomstenbelasting.

Wilt u een Bint welzijn & ondersteuning iets schenken? Dat kan! Uw donatie, gift, legaat of schenking, ongeacht de hoogte is bij ons altijd welkom en u kunt er van verzekerd zijn dat we uw donatie altijd inzetten om het welzijn van onze klanten te verbeteren. Wat we met het geld doen zal altijd met u worden besproken.

Voordelen ANBI status voor vrijwilligers

Een ANBI status betekent ook dat vrijwilligers bij Bint bepaalde kosten van de inkomstenbelasting kunnen aftrekken.
Meer over de ANBI-status leest u op de site van de belastingdienst.

ANBI gegevens

naar boven 

 
naar boven

Logo Jaarverslag

 

 Jaarverslag

Jaarverslag 2023
Jaarrekening 2022

Logo Klachtenprocedure

 

Klachtenprocedure

Waar samen wordt gewerkt ontstaan vaak geweldige dingen, maar de weg ernaartoe is niet altijd zonder hobbels. Soms begrijpen mensen elkaar verkeerd en is er teleurstelling.

De beste manier om de hobbels te overwinnen is er samen over praten. Ons advies is altijd eerst met elkaar te praten als u opmerkingen heeft of bij teleurstelling, boosheid of klachten.
Komt u er samen echt niet uit, dan kunt u altijd de beroepskracht raadplegen.

Als u, na een gesprek met de beroepskracht, vindt dat er niet naar tevredenheid aan uw klacht wordt gewerkt, kunt u uw klacht voorleggen aan de hand van een klachtenformulier.

Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. Deze commissie geeft binnen twee maanden advies aan de directie. De directie bepaalt zijn standpunt aan de hand van dit advies en deelt dit binnen een week aan u mee.

U kunt de klachtenregeling hier downloaden.

Logo Nieuwsbrief

 

 Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u links naar al onze nieuwsbrieven.

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Klik dan op onderstaande link

Nieuwsbrieven Bint

Vrijwilligers Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Bint september 2023
Nieuwsbrief Bint oktober 2022
Nieuwsbrief Bint november 2021
Nieuwsbrief Bint mei 2021
Nieuwsbrief Bint september 2019
Nieuwsbrief Bint mei 2019
Nieuwsbrief Bint december 2018
Nieuwsbrief Bint september 2018
Nieuwsbrief Bint mei 2018
Nieuwsbrief Bint februari 2018
Nieuwsbrief Bint oktober 2017
Nieuwsbrief Bint september 2017
Nieuwsbrief Bint juli 2017
Nieuwsbrief Bint april 2017
Nieuwsbrief Bint februari 2017
Vrijwilligers Nieuwsbrief maart 2023

 

naar boven 

 
naar boven