Meer Over Ons

Over Ons

Bint voor welzijn & ondersteuning is de brede welzijnsinstelling voor de gemeente Sint-Michielsgestel. De stichting stimuleert inwoners hun talenten in te zetten voor medeburgers en heeft extra aandacht voor kwetsbare groepen.

De sociaal werkers van Bint zijn te vinden bij mensen thuis, in de gemeenschapshuizen, scholen, bij verenigingen, bij jongeren op straat of in het jongerencentrum.
Wij stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en het wijkgericht werken.

Bij Bint zijn veel vrijwilligers betrokken en die zijn hard nodig om de maatschappelijke opdracht die wij van de gemeente hebben gekregen, te realiseren. 
Bint biedt onderdak aan; Jongerenwerk, Buurtsportwerk, Ouderenondersteuning, Mantelzorgondersteuning, Opbouwwerk, Cursussen, Vrijwilligerswerk en Nieuwe Nederlanders.