ANBI status

Bint welzijn & ondersteuning is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat deze stichtingen geen schenk- of erfbelasting verschuldigd zijn over de bedragen die de stichting geschonken krijgt. Maar ook voor de schenker heeft die ANBI-status voordelen: u mag namelijk uw gift aan een ANBI-instelling in aftrek brengen voor de Inkomstenbelasting.

Wilt u een Bint welzijn & ondersteuning iets schenken? Dat kan! Uw donatie, gift, legaat of schenking, ongeacht de hoogte is bij ons altijd welkom en u kunt er van verzekerd zijn dat we uw donatie altijd inzetten om het welzijn van onze klanten te verbeteren. Wat we met het geld doen zal altijd met u worden besproken.

Voordelen ANBI status voor vrijwilligers

Een ANBI status betekent ook dat vrijwilligers bij Bint bepaalde kosten van de inkomstenbelasting kunnen aftrekken.
Meer over de ANBI-status leest u op de site van de belastingdienst.

Gegevens Bint welzijn & ondersteuning

Gegevens Bint welzijn & ondersteuning

 

Contactgegevens Bint:
Seminarielaan 3
5271 SG Sint-Michielsgestel
073-5515432
email: info@bintwelzijn.nl

Postadres:
Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel

KvK nummer: 66165938
RSIN/Fi-nummer: 856423695
Bankrekeningnummer: NL51 RABO 01336 49229

Doelstelling van Bint:
Het ontwikkelen, bevorderen, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening en de uitvoering van zorgtaken in de meest ruime zin van het woord, in het bijzonder maatschappelijk werk, thuishulp, jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk, mantelzorg en sociaal cultureel werk.

Bestuurssamenstelling Bint:
Bestuurder & directeur: Rita van de Wouw

Beloningsbeleid Bint:
Bint beloont haar medewerkers conform de CAO-voorwaarden van CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Jaarverslag Bint

 

Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
ANBI gegevens