Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht:

De heer drs. T.H.C. de Haas, voorzitter RvT
De heer A.B.M. Huisman RA, lid RvT
Mevrouw drs. P.H.M. van Rooij, lid RvT
Mevrouw J.C.J.M. Cooijmans, lid RvT

Directeur/bestuurder;

Mevrouw H.M. van de Wouw-Strijbos