Klachtenprocedure

Waar samen wordt gewerkt ontstaan vaak geweldige dingen, maar de weg ernaartoe is niet altijd zonder hobbels. Soms begrijpen mensen elkaar verkeerd en is er teleurstelling.

De beste manier om de hobbels te overwinnen is er samen over praten. Ons advies is altijd eerst met elkaar te praten als u opmerkingen heeft of bij teleurstelling, boosheid of klachten.
Komt u er samen echt niet uit, dan kunt u altijd de beroepskracht raadplegen.

Wij adviseren altijd eerst met elkaar te praten en uw teleurstelling, boosheid of klacht samen te bespreken. Komt u er echter samen niet uit, dan kunt u altijd de beroepskracht raadplegen.
Als u, na een gesprek met de beroepskracht, vindt dat er niet naar tevredenheid aan uw klacht wordt gewerkt, kunt u uw klacht voorleggen aan de hand van een klachtenformulier.

Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. Deze commissie geeft binnen twee maanden advies aan de directie. De directie bepaalt zijn standpunt aan de hand van dit advies en deelt dit binnen een week aan u mee.U kunt de klachtenprocedure en het klachtenformulier hier downloaden

U kunt het reglement externe klachtencommissie hier downloaden