MENU
women getting ready run 5

Organisaties

Bij iedere organisatie, neem bijvoorbeeld een beweegaanbieder, een stichting, een school, een vrijwilligersorganisatie, een burgerinitiatief of een speeltuinvereniging, leven vragen over de dagelijkse gang van zaken. Veel van deze vragen worden gelukkig met de eigen vrijwilligers opgepakt en opgelost. Voor enkele vraagstukken is wellicht niet de tijd, kennis of kunde in huis. Met deze vragen kun je terecht bij Bint Welzijn. De Buurtsportcoach en sociaal werkers kijken samen met jou wat er nodig is om te komen tot een passende oplossing. 

SMG-Beweegt  -  Sportcafé  -  Verenigingsondersteuning  -  Vrijwilligersacademie  -  Scholen  -  Uniek Sporten  -  Materiaal-uitleenservice

Logo SMG beweegt2

 

SMG Beweegt

Binnen de gemeente Sint-Michielsgestel hebben we voor de inwoners van 0 - 100 jaar het sportstimuleringsplatform SMG Beweegt. Alle beweegaanbieders hebben de mogelijkheid om de eigen vereniging te promoten op het platform, waarbij zij de mogelijkheid hebben om meer naamsbekendheid te creëren en leden te werven via het actuele sportstimuleringsaanbod. Heb je vragen over het SMG Beweegt Platform en/of wil je ondersteuning? Neem dan hier contact op met een buurtsportcoach. 

Logo Sportcafe

 

Sportcafé

Jaarlijks organiseren de buurtsportcoaches Sportcafés waarbij actuele onderwerpen binnen het verenigingsleven worden behandeld. Denk hierbij aan onderwerpen zoals: een veilige sportomgeving, de rookvrije sportomgeving, de gezonde sportkantine, positief coachen en nog veel meer. De Sportcafés zijn ondergebracht bij de Vrijwilligersacademie. Klik hier voor meer informatie.

Logo Verenigingen

 

Verenigingsondersteuning

Veel inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel zijn op verschillende manieren betrokken bij de lokale beweegaanbieder. De beweegaanbieders spelen een belangrijke rol in o.a. de vitaliteit, sociale omgeving en participatie van de inwoners. De buurtsportcoaches van Bint Welzijn ondersteunen de beweegaanbieders graag, met als doel een gezonde en vitale beweegomgeving. Benieuwd welke mogelijkheden er zijn? Neem dan contact op met de buurtsportcoaches.

Logo VW academie

 

Vrijwilligersacademie

Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor de gemeenschap, we vinden het belangrijk dat zij ondersteund en gewaardeerd worden. De academie is er dan ook voor alle vrijwilligers wonend en/of werkend in de gemeente Sint-Michielsgestel. Klik hier voor meer informatie en kijk hier voor het actuele aanbod. 

 Logo Scholen  

Scholen

Bewegen en lekker actief bezig zijn is belangrijk voor iedereen. Het is zelfs bewezen dat genoeg bewegen helpt bij het leren en concentreren. De buurtsportcoaches kunnen o.a. ondersteuning bieden bij:

  • Workshop organisatie van een sport naar keuze, of verbinding leggen met de lokale vereniging; 
  • Verdieping binnen de basisthema's van het beweegonderwijs;
  • Ondersteunen bij het meer laten bewegen van kinderen/jongeren tijdens de pauzes;
  • Collegiale consulatie met betrekking tot de gymlessen, structuur in de gymles, lesaanpak, lesopbouw, voorbeeldlessen ter bevordering van de kwaliteit, vernieuwde activiteiten;
  • Ondersteuning bij themaweken: Koningsspelen, sportdagen, sportactiviteiten in de kampweek en dergelijke;
  • Organiseren van jaarlijkse beweegactiviteiten: schoolsportolympiade en de Nationale Sportweek;
  • Uitlenen van onze sport- en spelmaterialen voor beweegactiviteiten op scholen;

Neem voor meer informatie, vragen en/of ondersteuningsmogelijkheden contact op met de lokale buurtsportcoaches.

Logo uniek sporten

 

Uniek Sporten 

Het lokale aanspreekpunt ondersteunt beweegaanbieders die een aanbod voor mensen met een beperking willen toevoegen aan het huidige beweegaanbod en/of meer doelgroepen willen informeren over de mogelijkheden en toegankelijkheid van het huidige beweegaanbod. Kijk op de website van Uniek Sporten voor het actuele sportaanbod en informatie over aangepaste sport en de begeleiding daarbij en/of neem contact op de lokale buurtsportcoach.

 Logo Scholen  

Materiaal uitleenservice

Wist je dat Bint Welzijn een uitleendienst heeft waar je sportmateriaal voor beperkte tijd kan lenen? Die mogelijkheid is er! Ben je momenteel als beweegaanbieder, school of wijkbewoner bezig met het organiseren van een sportdag, toernooi of een buitenspeeldag voor de wijk? Dan biedt Bint Welzijn je de mogelijkheid om gratis of voor een gering bedrag sport- en spelmateriaal te lenen!

Sport- en spelmateriaal (zonder kosten)

Sport- en spelmateriaal (met kosten)

Materiaal verhuurovereenkomst 


Wil je meer informatie of heb je een vraag aan de buurtsportcoaches? Neem dan contact op:

Sportwerkers voor op website