MENU
56258 v2

Sportakkoord SMG


Sportakkoord Sint-Michielsgestel 2023-2026
Met het sportakkoord willen wij de sport- en beweegsector in de gemeente Sint-Michielsgestel versterken en stimuleren om aan de slag te gaan met initiatieven. Met behulp van deze initiatieven willen we sport toegankelijk maken voor iedere inwoner en de maatschappelijke waarde en zichtbaarheid van sport- en bewegen vergroten.

Heb jij als sport- en beweegaanbieder, bedrijf, individu, onderwijsinstelling of andere (maatschappelijke) organisatie een idee of initiatief om in de gemeente Sint-Michielsgestel méér mensen méér in beweging te krijgen? Sportakkoord Sint-Michielsgestel biedt de mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen voor dit initiatief. Samen gaan we aan de slag om méér mensen in Sint-Michielsgestel méér in beweging te krijgen en te behouden.

Voor wie is het uitvoeringsbudget bedoeld?
Individuen, sport- en beweegaanbieders, bedrijven, onderwijsinstelling en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een bijdrage uit het uitvoeringsbudget ontvangen om méér mensen in beweging te krijgen. In principe kan elke inwoner van Sint-Michielsgestel een aanvraag indienen.

Als initiatiefnemer kun je invloed hebben op de invulling van het lokale sportakkoord. Wanneer jouw plannen bijdragen aan de gestelde thema’s en doelen kun je mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen.

Waar moet een initiatief aan voldoen?
Het initiatief komt in aanmerking voor een bijdrage uit het sportakkoord, wanneer de aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoet (klik hier voor de spelregels).

Een van belangrijkste voorwaarden zijn o.a.:
-    Het initiatief moet bijdragen aan minimaal één of meerdere ambities uit het Sportakkoord. Deze ambities zijn:
     1. Het versterken van het fundament van de sportsector.
     2. Het vergroten van het bereik van sport en bewegen.
     3. Het beter zichtbaar maken van sport en bewegen.
-    Er moet sprake zijn van een samenwerking met andere partijen om het initiatief te organiseren.
-    Het gaat om een aanjaagbudget (stimuleren/opstarten/aanjagen). Wij gaan uit van cofinanciering. Dit betekent dat er sprake moet zijn van eigen inbreng van middelen of andere dekkingsmogelijkheden
-    Indien het al een bestaand initiatief/project betreft, is er sprake van een aanvulling, verbreding, verduurzaming of doorontwikkeling van het initiatief/project.

Uitvoeringsbudget aanvragen?
Het gehele jaar (2024) kunnen initiatiefnemers hun aanvraag indienen, door het aanvraagformulier sportakkoord (klik hier) in te vullen en op te sturen naar: sportakkoordsmg@bintwelzijn.nl 

Toekennen uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en behandeld door de koplopers groep van het kernteam. Dit kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Sint-Michielsgestel. Daarnaast zijn ook de welzijnsorganisatie, zoals de GGD en Bint Welzijn hierin vertegenwoordigd. Als het kernteam het idee getoetst heeft, aan de hand van de spelregels van het sportakkoord, kun je in aanmerking komen voor een bijdrage. Voor de uitvoering van deze regeling is in totaal een bedrag van een kleine €20.000 euro beschikbaar. Hierbij geldt het principe van op is op. Wanneer het budget van 2024 op is kunnen wij geen bijdragen meer toekennen.

Sport versterkt! En met samenwerking benutten we de kracht van sport. Dat is de inzet van het Sportakkoord. Klik hier voor een verdere toelichting op de opgave en thema's van het Sportakkoord.

Meer informatie / vragen?
Voor het indienen van een aanvraag of voor het stellen van vragen kan per mail contact op worden genomen met het kernteam via sportakkoordsmg@bintwelzijn.nl of neem contact op met Dave van Veghel via 06-39113022 / d.vveghel@bintwelzijn.nl of Gerrit Kamminga G.Kamminga@MijnGemeenteDichtbij.nl

                                      Pak je kans en doe mee met het sportakkoord!
                                          We zien jullie aanvragen graag tegemoet!

De Spelregels - Het aanvraagformulier